نمایش 1–100 از 151 نتیجه

نمایش 9 24 36

سرویس غذاخوری ۲۶ پارچه واترکالر لومینارک

۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس 26 پارچه مدل سوئیت شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 27 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد پیاله کوچک به قطر دهانه 5.5 و ارتفاع 12 سانتی‌متر 1 عدد پیاله بزرگ به قطر دهانه 21 و ارتفاع 9 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 32.5 و عرض 24.5 سانتی‌متر قابلیت استفاده در مایکروویو: دارد قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی: دارد

سرویس غذاخوری 30 پارچه مدل Catrina VK707125 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 27 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 21 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 23 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 13 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 24 سانتی‌متر 1 عدد دیس کوچک به طول 31 و عرض 21.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس بزرگ به طول 36 و عرض 25 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل VK717112 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل VK717107 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل خاکستری VK717144 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل صورتی VK717146 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل یاسی VK717147 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل گلبهی VK717152 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 29 پارچه مدل گل‌دار VK717155 ویراکیش

۶.۳۸۰.۰۰۰ تومان
-سرویس 6 نفره ویراکیش قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکروویو شامل: 6 عدد بشقاب پلوخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 6 و قطر دهانه 10.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 9 و قطر دهانه 22.5 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 33 و عرض 24 سانتی‌متر 1 عدد سس‌خوری 1 عدد ست نمکدان و فلفدان

سرویس غذاخوری 26 پارچه طرح سنگ GOLDEN OPAL

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 26 پارچه شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 19 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21 سانتی‌متر 6 عدد پیاله به قطر 12 و ارتفاع 5.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه سوپ‌خوری به قطر 23 و ارتفاع 9 سانتی‌متر 1 عدد دیس به قطر 31 سانتی‌متر

سرویس غذاخوری 27 پارچه سرمه‌ای گلدن هورس

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری گلدن هورس ۲۷ پارچه مناسب شش نفر شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۶ سانتی‌متر ۶ عدد خورش‌خوری به قطر ۲۱.۵ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب میوه‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به ارتفاع 6 سانتی‌متر ۱ عدد دیس به طول 33 وعرض 24 سانتی‌متر ۲ عدد نمک‌پاش به ارتفاع 6.2 سانتی‌متر

سرویس غذاخوری 26 پارچه مدل گل‌دار GOLDEN OPAL

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 26 پارچه شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 19 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد پیاله به قطر 12 و ارتفاع 5.5 سانتی‌متر 1 عدد کاسه سوپ‌خوری به قطر 23 و ارتفاع 9 سانتی‌متر 1 عدد دیس به قطر 32 سانتی‌متر لطفا رنگ موردنظر را در قسمت توضیحات، یادداشت فرمایید.

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک مدل بامبل بی چینی زرین

۳۴۴.۰۰۰ تومان
۵ پارچه طرح بامبل بی شامل یک عدد سالادخوری (با قطر ۱۴ سانتی‌متر)، یک عدد بشقاب میوه‌خوری (با قطر 19 سانتی‌متر)، یک عدد بشقاب خورش‌خوری (با قطر 22 سانتی‌متر) و یک عدد فنجان و نعلبکی تزئین شده به روش IGD (دکور داخل لعابی) قابل استفاده در مایکروویو قابل شستشو در ماشین ظرف‌شویی کاملا بهداشتی در تماس با مواد غذایی

سرویس غذاخوری ۵ پارچه کودک مدل نیوبرن چینی زرین

۳۴۴.۰۰۰ تومان
5 پارچه شامل: 1 عدد سالادخوری کوچک با قطر 14 سانتی‌متر 1 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 1 عدد بشقاب خورش‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 1 عدد فنجان با قطر 8 سانتی‌متر 1 عدد نعلبکی با قطر 13 سانتی‌متر تزئین شده به روش IGD (دکور داخل لعابی) درجه عالی

سرویس 26 پارچه طوسی دایره لومینارک

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 26 پارچه مدل هارنا مشکی لومینارک

۴.۱۲۵.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 26 پارچه لومینارک شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری، 6 عدد پیش‌دستی، 6 عدد پیاله، 1 عدد دیس، 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 28 پارچه مدل سیلوین چینی زرین

۱.۷۶۱.۲۰۰ تومان
سرویس 28 پارچه غذاخوری مناسب برای 6 نفر شامل: سالادخوری کوچک: شش عدد با قطر 14سانتی‌متر دیس: دو عدد (با قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی متر) بشقاب غذاخوری: شش عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 22سانتی‌متر بشقاب میوه خوری: شش عدد با قطر 19سانتی‌متر نمک پاش: دو عدد با گنجایش 55 سی سی

سرویس 26 پارچه سفید مربع لومینارک

۳.۸۷۵.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس کورل طرح قرمز

۵.۹۵۰.۰۰۰ تومان
سرویس 26 پارچه غذاخوری شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به طول و عرض 26.5 سانتی‌متر 6 عدد خورشت‌خوری به طول و عرض 22.5 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به طول و عرض 16.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 7 و طول و عرض 13 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 6.2 و طول و عرض 23 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 31 و عرض 25.4 سانتی‌متر

سرویس غذاخوری 44 پارچه مدل کوادرادو لومینارک

۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 44 پارچه کوادرادو سفید شامل: 6 عدد بشقاب به طول و عرض 26.5 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به طول  و عرض 18.5 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به طول 20 و ارتفاع 4 سانتی‌متر 6 عدد پیاله کوچک به طول 14 و ارتفاع 4 سانتی‌متر 1 عدد پیاله بزرگ به طول 23.5 و ارتفاع 7 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 35.3 و عرض 25.5 سانتی‌متر 6 عدد لیوان به ارتفاع 13.5 سانتی‌متر 6 عدد فنجان به ارتفاع 5.5 و قطر دهانه 7.4 سانتی‌متر 6 عدد نعلبکی به طول و عرض 12.5 سانتی‌متر

سرویس 26 پارچه طوسی مربع لومینارک

۴.۶۸۸.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی فیروزه‌ای لومینارک

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ فیروزه‌ای شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس 25 پارچه ماربل لومینارک

۴.۸۸۰.۰۰۰ تومان
سرویس 25 پارچه لومینارک شامل: 6 عدد بشقاب 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیاله 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 18 پارچه مدل ونیزیا سبز لومینارک

۳.۰۵۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر 25cm ۶ عدد خورش‌خوری به قطر 20cm ۶ عدد پیش‌دستی به قطر 19cm مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس 26 پارچه سبز دایره لومینارک

۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 38 پارچه مدل الیپس قرمز لومینارک

۶.۳۸۵.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 38 پارچه شامل: 6 عدد بشقاب به قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20.5 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به ارتفاع 5.2 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 34 سانتی‌متر 1 عدد کاسه آش‌خوری به قطر 23.5 و ارتفاع 9.5 سانتی‌متر 6 عدد فنجان 6 عدد نعلبکی

سرویس غذاخوری 28 پارچه هدیه پلاتینی چینی زرین

۲.۳۴۴.۰۰۰ تومان
دیس تعداد: دو عدد ابعاد: یک دیس با قطر 38 و یک دیس با قطر 42 سانتی‌متر بشقاب غذاخوری تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: قطر 25 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری ابعاد: قطر 22 سانتی‌متر تعداد:یک دست (شش عدد) پیش دستی تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: قطر 19 سانتی‌متر نمک‌پاش و فلفل‌پاش تعداد: دو عدد گنجایش:55 سی‌سی پیاله ابعاد:  قطر 14 سانتی‌متر تعداد: شش عدد کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی کالباسی لومینارک

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ صورتی شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 27 پارچه گلدن هورس

۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری گلدن هورس ۲۷ پارچه مناسب شش نفر شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۶ سانتی‌متر ۶ عدد خورش‌خوری به قطر ۲۱.۵ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب میوه‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به ارتفاع 6 سانتی‌متر ۱ عدد دیس به طول 33 وعرض 24 سانتی‌متر ۲ عدد نمک‌پاش به ارتفاع 6.2 سانتی‌متر

سرویس غذاخوری 108 پارچه مدل ژئومتریکال

۹.۹۰۹.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 108 پارچه مناسب دوازده نفر شامل: یک سوپ‌خوری دردار (به گنجایش 2830cc)، سه عدد دیس (قطر 38cm و 42cm)، بشقاب‌ غذاخوری (دوازده عدد با قطر 27cm)، بشقاب‌ خورش‌خوری (دوازده عدد با قطر 23cm)، بشقاب ‌میوه‌خوری (هجده عدد با قطر 20cm)، سالادخوری بزرگ (دو عدد با قطر 26cm)، سالادخوری‌ کوچک (دوازده عدد با قطر 14cm)، سه عدد پیاله (با قطر:21cm)، شش عدد پیاله (با قطر:18cm)، نمک‌‌پاش (سه عدد به گنجایش 40cc)، فلفل‌پاش (دو عدد به گنجایش 40cc) ، سماق‌پاش (یک عدد به گنجایش 98cc)، قوری دردار (یک عدد به گنجایش 1215cc)، قندان دردار (یک عدد به گنجایش 268cc)، فنجان (دوازده عدد با قطر 8cm)، نعلبکی (دوازده عدد به قطر 15cm) و شکرریز (دو عدد به گنجایش 270cc) غیرقابل استفاده در مایکروویو برای شست‌وشو از اسفنج نرم استفاده شود

سرویس غذاخوری 28 پارچه مدل سورن چینی زرین

۲.۸۵۶.۰۰۰ تومان
سرویس 28 پارچه غذاخوری مناسب برای 6 نفر شامل: سالادخوری کوچک: شش عدد با قطر 14سانتی‌متر دیس:دو عدد (با قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی متر) بشقاب غذاخوری: شش عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 22سانتی‌متر بشقاب میوه‌خوری: شش عدد با قطر 19سانتی‌متر نمک پاش: دو عدد با گنجایش 55 سی سی

سرویس غذاخوری 27 پارچه مدل رزفلاور چینی زرین

۲.۹۰۲.۰۰۰ تومان
شامل ظروف: کاسه , دیس , بشقاب غذا خوری , بشقاب خورش خوری , پیش دستی , نمک پاشقابلیت استفاده در مایکروویو: نداردقابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی: نداردکاسه تعداد: یک دست (شش عدد)
دیس
تعداد: یک عدد
بشقاب غذاخوری
تعداد: یک دست (شش عدد)

بشقاب خورش‌خوری

تعداد: یک دست (شش عدد)

پیش دستی

تعداد: یک دست (شش عدد)

سرویس غذاخوری 108 پارچه مدل رومینا طلایی چینی زرین

۹.۹۰۹.۰۰۰ تومان
سرویس 108 پارچه رومینا طلایی مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 2830 سی سی (2 پارچه) دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی متر بشقاب غذاخوری: دوازده عدد با قطر 27 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 20 سانتی متر سالادخوری بزرگ: دو عدد با قطر 26 سانتی متر پیاله : سه عدد با قطر 21 سانتی متر پیاله : شش عدد با قطر 18 سانتی متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14 سانتی متر نمک پاش: سه عدد با گنجایش 40 سی سی فلفل پاش: دو عدد با گنجایش 40 سی سی سماق پاش: یک عدد با گنجایش 98 سی سی قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش 1215 سی سی (2پارچه) قندان با در: یک عدد با گنجایش 268 سی سی (2 پارچه) فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 15 سانتی متر شکر ریز: دو عدد با گنجایش 270 سی سی (4 پارچه)

سرویس غذاخوری 26 پارچه مدل هارنا سفید دایره لومینارک

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرویس 26 پارچه لومینارک شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس 26 پارچه سبز مربع لومینارک

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس 25 پارچه آبی دایره لومینارک

۴.۶۸۰.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش‌خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 38 پارچه مدل الیپس آبی لومینارک

۶.۳۸۵.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری 38 پارچه شامل: 6 عدد بشقاب به قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20.5 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به ارتفاع 5.2 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 34 سانتی‌متر 1 عدد کاسه آش‌خوری به قطر 23.5 و ارتفاع 9.5 سانتی‌متر 6 عدد فنجان 6 عدد نعلبکی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مریدین آبی چینی زرین

۲.۱۸۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری ۳۵ پارچه مریدین چینی زرین به رنگ آبی شامل ۶ عدد بشقاب غذاخوری، ۶ عدد خورش‌خوری، ۶ عدد پیش‌دستی، ۶ عدد پیاله ۱۴، ۶ عدد پیاله ۱۸، یک عدد سالادخوری، دو عدد دیس و دو عدد نمک‌پاش

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل پالادیوم چینی زرین

۸.۳۱۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری ۱۰۲ پارچه چینی زرین مدل پالادیوم مناسب برای ۱۲ نفر شامل: بشقاب غذاخوری (۱۸ عدد)، خورش‌خوری (۱۲ عدد)، پیش‌دستی (۱۸ عدد)، فنجان و نعلبکی (هر کدام ۱۲ عدد)، دیس بیضی (۳ عدد)، پیاله (۱۲ عدد)، قوری با در (هر کدام یک عدد)، قندان با در (هر کدام یک عدد)، شکرریز (۲ عدد)، نمکدان (۶ عدد)، ظرف سرو سوپ با در (هر کدام یک عدد) و ظرف سالاد بزرگ (یک عدد) کیفیت چینی: درجه عالی و درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه سپید صدف چینی زرین

۲.۸۱۳.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد سالاد خوری با قطر 14 سانتی‌متر 2 عدد دیس (قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری با قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورشت‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 2 عدد نمک‌پاش با گنجایش 55 سی‌سی کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل ژئومتریکال نقره‌ای چینی زرین

۴.۲۶۹.۰۰۰ تومان
سرویس 35 پارچه غذاخوری ژئومتریکال نقره‌ای مناسب برای 6 نفر شامل: دیس: دو عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 1) سانتی متر بشقاب غذاخوری: شش عدد با قطر 27 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: شش عدد با قطر 20 سانتی متر سالادخوری بزرگ: یک عدد با قطر 26 سانتی متر پیاله 18: شش عدد با قطر 18 سانتی متر سالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 14 سانتی متر نمک پاش: یک عدد با گنجایش 40 سی سی فلفل پاش: یک عدد با گنجایش 40 سی سی

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک مدل میکی موس چینی زرین

۳۸۲.۰۰۰ تومان
سرویس 5 پارچه کواترو میکی موس شامل: بشقاب خورش‌خوری: یک عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: یک عدد با قطر 21 سانتی متر سالادخوری کوچک: یک عدد با قطر 17 سانتی متر فنجان: یک عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: یک عدد با قطر 15 سانتی متر تزئین شده به روش IGD (دکور داخل لعابی) قابل استفاده در مایکروویو 100 درصد تضمین شده برای شستشو در ماشین ظرفشویی کاملا بهداشتی در تماس با مواد غذایی

سرویس 26 پارچه سفید دایره لومینارک

۳.۶۹۰.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد پلوخوری 6 عدد خورش خوری 6 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله 1 عدد دیس 1 عدد کاسه بزرگ مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری ۵ پارچه کودک مدل بیبی بپ چینی زرین

۳۴۴.۰۰۰ تومان
5 پارچه شامل: بشقاب خورش‌خوری: یک عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: یک عدد با قطر 19 سانتی متر سالادخوری کوچک: یک عدد با قطر 15 سانتی متر فنجان: یک عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: یک عدد با قطر 14 سانتی متر تزئین شده به روش IGD (دکور داخل لعابی) قابل استفاده در مایکرووی 100 درصد تضمین شده برای شستشو در ماشین ظرفشویی کاملا بهداشتی در تماس با مواد غذایی

سرویس غذاخوری 5 پارچه کودک مدل نیوبرن چینی زرین

۳۴۴.۰۰۰ تومان
5 پارچه شامل: 1 عدد سالادخوری کوچک با قطر 14 سانتی‌متر 1 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 1 عدد بشقاب خورش‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 1 عدد فنجان با قطر 8 سانتی‌متر 1 عدد نعلبکی با قطر 13 سانتی‌متر تزئین شده به روش IGD (دکور داخل لعابی)

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل رویال پلاتینی چینی زرین

۴.۲۶۹.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری شهرزاد شامل: دیس: دو عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 1) سانتی متر
بشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر 27 سانتی متر
بشقاب خورش خوری: شش عدد با قطر 23 سانتی متر
بشقاب میوه خوری: شش عدد با قطر 20 سانتی متر
سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر 26 سانتی متر
پیاله: شش عدد با قطر 18 سانتی متر
سالاد خوری کوچک: شش عدد با قطر 14 سانتی متر
نمک پاش: یک عدد با گنجایش 40 سی سی
فلفل پاش: یک عدد با گنجایش 40 سی سی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل رومینا چینی زرین

۴.۴۲۶.۰۰۰ تومان
پیاله: شش‌ عدد با قطر 14 سانتی‌متر پیاله: شش‌ عدد با قطر 18 سانتی‌متر سالادخوری ‌بزرگ: یک‌ عدد با قطر 26 سانتی‌متر دیس:دوعدد با قطر (42 × 1)+(38 × 1) سانتی‌متر بشقاب‌ غذاخوری: شش عدد با قطر 27 سانتی‌متر بشقاب‌ خورش‌خوری: شش‌ عدد با قطر 23 سانتی‌متر بشقاب‌ میوه‌خوری: شش ‌عدد با قطر 20 سانتی‌متر نمک‌پاش: دوعدد با گنجایش 40 سی‌سی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل مریدین صورتی چینی زرین

۲.۱۸۰.۰۰۰ تومان
سرویس غذاخوری ۳۵ پارچه مریدین چینی زرین به رنگ صورتی شامل ۶ عدد بشقاب غذاخوری، ۶ عدد خورش‌خوری، ۶ عدد پیش‌دستی، ۶ عدد پیاله ۱۴، ۶ عدد پیاله ۱۸، یک عدد سالادخوری، دو عدد دیس و دو عدد نمک‌پاش کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل وایت رز چینی زرین

سرویس غذاخوری ۳۵ پارچه چینی زرین مدل وایت رز مناسب برای ۶ نفر شامل: بشقاب غذاخوری (۶ عدد)، خورش‌خوری (۶ عدد)، پیش‌دستی (۶ عدد)، دیس بیضی (۲ عدد)، پیاله ۱۸ (۶ عدد)، پیاله ۱۴ (۶ عدد)، نمکدان (۲ عدد) و ظرف سالاد بزرگ (۱ عدد) با کیفیت‌های عالی و درجه یک

سرویس غذاخوری 27 پارچه مدل مون بلان چینی زرین

۱.۵۲۶.۰۰۰ تومان
شامل: سالادخوری‌ کوچک: شش‌ عدد با قطر 15 سانتی‌متر دیس: یک‌ عدد با قطر 38 (مستطیل) سانتی‌متر بشقاب‌ غذاخوری: شش‌ عدد با قطر 26 سانتی‌متر بشقاب‌ خورش‌خوری: شش‌ عدد با قطر 20 سانتی‌متر بشقاب‌ میوه‌خوری: شش‌ عدد با قطر 19 سانتی‌متر نمک‌پاش: دو عدد با گنجایش 15 سی‌سی قابل استفاده در ماشین ظرفشویی

سرویس غذاخوری 27 پارچه مدل مون‌بلان آبی چینی زرین

۱.۵۲۶.۰۰۰ تومان
سالادخوری کوچک: شش عدد با قطر 15 سانتی‌متر دیس: یک عدد با قطر38 (مستطیل) سانتی‌متر بشقاب غذا‌خوری: شش عدد با قطر 26 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 20 سانتی‌متر بشقاب میوه‌خوری: شش عدد با قطر 19 سانتی‌متر نمک ‌پاش: دو عدد با گنجایش 15 سی‌سی کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 38 پارچه طرح Authentic لومینارک

۲.۵۱۱.۰۰۰ تومان
سرویس 38 پارچه مناسب برای شش نفر شامل: یک ظرف سالاد (24cm)، یک دیس بزرگ (29cm)، 6 عدد بشقاب غذاخوری (26cm)، 6 عدد بشقاب خورش‌خوری (22.5cm)، 6 عدد پیش‌دستی (20.5cm)، 6 عدد فنجان و نعلبکی و 6 عدد پیاله در سه رنگ سفید، قرمز و مشکی قابل استفاده در مایکروویو و ماشین ظرفشویی

سرویس غذاخوری 28 پارچه آسمان چینی زرین

۱.۷۲۵.۵۰۰ تومان
شامل: 6 عدد سالادخوری با قطر 14 سانتی‌متر 2 عدد دیس (قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری با قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورشت‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 2 عدد نمک‌پاش با گنجایش 55 سی‌سی کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 28 پارچه زرین چینی زرین

۱.۸۲۱.۰۰۰ تومان
شامل: 6 عدد سالادخوری با قطر 14 سانتی‌متر 2 عدد دیس (قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری با قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورشت‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 2 عدد نمک‌پاش با گنجایش 55 سی‌سی

سرویس غذاخوری 28 پارچه میدنایت چینی زرین

۳.۲۱۳.۰۰۰ تومان
سرویس چینی ۲۸ پارچه مدل میدنایت شامل: 6 عدد سالادخوری (با قطر 14 سانتی‌متر) 2 عدد دیس بزرگ و کوچک (با قطرهای 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری (با قطر 25 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب خورش‌خوری (با قطر 22 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب میوه‌خوری (با قطر 19 سانتی‌متر) 2 عدد نمکدان با گنجایش 55 سی‌سی در دو کیفیت عالی و درجه یک

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی زرشکی لومینارک

سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ سرخابی شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 26 پارچه سوئیت لومینارک

سرویس 26 پارچه مدل سوئیت شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 27 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 19 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد پیاله کوچک به قطر دهانه 5.5 و ارتفاع 12 سانتی‌متر 1 عدد پیاله بزرگ به قطر دهانه 21 و ارتفاع 9 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 32.5 و عرض 25 سانتی‌متر قابلیت استفاده در مایکروویو: دارد قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی: دارد

سرویس غذاخوری 28 پارچه مریدین رزگلد چینی زرین

شامل: 6 عدد سالادخوری با قطر 14 سانتی‌متر 2 عدد دیس (قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری با قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورشت‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 2 عدد نمک‌پاش با گنجایش 55 سی‌سی کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 31 پارچه مدل TS5277 برند Wertvolle Perle

سرویس 31 پارچه مناسب شش نفر شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 21.5 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر 21 و ارتفاع 3.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به قطر دهانه 12.5 و ارتفاع 5.5 سانتی‌متر یک عدد دیس به عرض 24 و طول 35 سانتی‌متر یک عدد کاسه سالاد به قطر دهانه 25 سانتی‌متر 2 عدد نمکدان به ارتفاع 5 و 7 سانتی‌متر یک عدد سس‌خوری 3 تکه

سرویس غذاخوری 108 پارچه مدل رویال پلاتینی چینی زرین

سرویس 108 پارچه مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 2830 سی سی (2 پارچه) دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی متر بشقاب غذاخوری: دوازده عدد با قطر 27 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 20 سانتی متر سالادخوری بزرگ: دو عدد با قطر 26 سانتی متر پیاله : سه عدد با قطر 21 سانتی متر پیاله : شش عدد با قطر 18 سانتی متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14 سانتی متر نمک پاش: سه عدد با گنجایش 40 سی سی فلفل پاش: دو عدد با گنجایش 40 سی سی سماق پاش: یک عدد با گنجایش 98 سی سی قوری چایخوری با در: یک عدد با گنجایش 1215 سی سی (2پارچه) قندان با در: یک عدد با گنجایش 268 سی سی (2 پارچه) فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 15 سانتی متر شکر ریز: دو عدد با گنجایش 270 سی سی (4 پارچه)  

سرویس غذاخوری 28 پارچه مدل اسپاتی قرمز چینی زرین

سرویس غذاخوری ۲۸ پارچه چینی زرین مدل اسپاتی به رنگ قرمز شامل ۶ عدد غذاخوری، ۶ عدد خورش‌خوری، ۶ عدد میوه‌خوری، ۶ عدد کاسه کوچک، ۲ عدد دیس و ۲ عدد نمکدان مناسب برای ۶ نفر با کیفیت‌های عالی و درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه مدل رزفلاور چینی زرین

سرویس غذاخوری 28 پارچه مناسب شش نفر شامل: سالادخوری کوچک: شش عدد با قطر 14سانتی‌متر دیس: دو عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 1) سانتی‌متر بشقاب غذاخوری: شش عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 22سانتی‌متر بشقاب میوه‌خوری: شش عدد با قطر 19سانتی‌متر نمک پاش: دو عدد با گنجایش 55 سی سی قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی: ندارد

سرویس غذاخوری 98 پارچه مدل مونت کارلو پلاتینی چینی زرین

سرویس غذاخوری 98 پارچه مناسب دوازده نفر از سری کواترو (چهارگوش) به رنگ سفید با نقش و نگار پلاتینی شامل: سوپ‌خوری دردار (به گنجایش 2150cc)، دیس (یک عدد مربع 36cm و دو عدد مستطیل 38cm)، بشقاب‌ غذاخوری (دوازده عدد با قطر 29cm)، بشقاب‌ خورش‌خوری (دوازده عدد با قطر 23cm)، بشقاب ‌میوه‌خوری (هجده عدد با قطر 21cm)، سالادخوری بزرگ (دو عدد با قطر 28cm)، سالادخوری‌ کوچک (دوازده عدد با قطر 17cm)، لیوان (یک عدد به گنجایش 280cc)، نمک‌‌پاش (شش عدد به گنجایش 15cc)، قوری دردار (یک عدد به گنجایش 1025cc)، قندان دردار (یک عدد به گنجایش 141cc)، فنجان (دوازده عدد با قطر 8cm)، نعلبکی (دوازده عدد به قطر 15cm) و شکرریز (دو عدد به گنجایش 178cc) با کیفیت ساخت درجه یک

سرویس غذاخوری 28 پارچه مدل اسپاتی بنفش چینی زرین

سرویس غذاخوری ۲۸ پارچه چینی زرین مدل اسپاتی به رنگ بنفش شامل ۶ عدد غذاخوری، ۶ عدد خورش‌خوری، ۶ عدد میوه‌خوری، ۶ عدد کاسه کوچک، ۲ عدد دیس و ۲ عدد نمکدان مناسب برای ۶ نفر با کیفیت‌های عالی و درجه یک

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل فلورانس چینی زرین

سرویس 102 پارچه فلورانس سرمه‌ای مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری‌ با در: یک‌ عدد با گنجایش 3000 سی‌سی سالادخوری‌ بزرگ: یک‌ عدد با قطر 25 سانتی‌متر سالادخوری ‌کوچک: دوازده‌ عدد با قطر 14 سانتی‌متر دیس: سه‌ عدد با قطر (42 × 1)+(38 × 2) سانتی‌متر بشقاب‌ غذا‌خوری: هجده‌ عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب‌ خورش‌خوری: دوازده‌ عدد با قطر 22 سانتی‌متر بشقاب‌ میوه‌خوری: هجده‌ عدد با قطر 19 سانتی‌متر قوری‌ چای‌خوری‌ بادر: یک‌ عدد با گنجایش 1100 سی‌سی فنجان: دوازده‌ عدد با قطر 8 سانتی‌متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی‌متر قندان‌ بادر: یک‌ عدد با گنجایش 330 سی‌سی شکرریز: دوعدد با گنجایش 300 سی‌سی نمک‌‌پاش: شش‌ عدد با گنجایش 55 سی‌سی

سرویس غذاخوری 103 پارچه مدل فرانسیس صورتی چینی زرین

سرویس 103 پارچه فرانسیس صورتی مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 2973 سی سی (2 پارچه) دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی متر بشقاب غذاخوری: دوازده عدد با قطر 27 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: دوازده عدد با قطر 19 سانتی متر سالادخوری بزرگ: دو عدد با قطر 25 سانتی متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 15 سانتی متر لیوان: دوازده عدد با گنجایش 202 سی سی نمک پاش: سه عدد با گنجایش 64 سی سی فلفل پاش: دو عدد با گنجایش 64 سی سی سماق پاش: یک عدد با گنجایش 146 سی سی قوری چایخوری با در: یک عدد با گنجایش 1065 سی سی (2 پارچه) قندان با در: یک عدد با گنجایش 358 سی سی (2 پارچه) فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی متر شکر ریز: دو عدد با گنجایش 209 سی سی

سرویس غذاخوری 31 پارچه مدل 1274 برند Wertvolle Perle

سرویس ۳۱ پارچه مناسب شش نفر شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۵ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۲۱,۵ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۱ و ارتفاع ۳,۵ سانتی‌متر ۶ عدد کاسه کوچک به قطر دهانه ۱۲,۵ و ارتفاع ۵.۵ سانتی‌متر یک عدد دیس به عرض ۲۴ و طول ۳۵ سانتی‌متر یک عدد کاسه سالاد به قطر دهانه ۲۵ سانتی‌متر ۲ عدد نمکدان به ارتفاع ۵ و ۷ سانتی‌متر یک عدد سس‌خوری ۳ تکه

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی نارنجی لومینارک

سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ نارنجی شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 28 پارچه ایتالیا چینی زرین مدل سمن

شامل: 6 سالادخوری با قطر 14 سانتی‌متر 2 عدد دیس (قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری با قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورشت‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 2 عدد نمک‌پاش با گنجایش 55 سی‌سی کیفیت: درجه عالی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل سمرقند چینی زرین

سرویس غذاخوری سمرقند چینی زرین از سری شهرزاد ۳۵ پارچه مناسب شش نفر شامل ۶ عدد پیاله ۱۴، ۶ عدد پیاله ۱۸، ۶ عدد غذاخوری ۲۷، ۶ عدد خورش‌خوری ۲۳، ۶ عدد پیش‌دستی ۲۰، دو عدد دیس، یک عدد سالادخوری و دو عدد نمک‌پاش + دستمال سفره کاغذی با طرح سمرقند

سرویس کورل طرح درخت

سرویس 26 پارچه غذاخوری شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به طول و عرض 26.5 سانتی‌متر 6 عدد خورشت‌خوری به طول و عرض 22.5 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به طول و عرض 16.5 سانتی‌متر 6 عدد کاسه کوچک به ارتفاع 7 و طول و عرض 13 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به ارتفاع 6.2 و طول و عرض 23 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 31 و عرض 25.4 سانتی‌متر

سرویس غذاخوری 27 پارچه مدل مونت کارلو طلایی چینی زرین

سرویس غذاخوری 27 پارچه مناسب شش نفر از سری کواترو (چهارگوش) به رنگ سفید با نقش و نگار طلایی شامل: سالادخوری‌ کوچک (شش‌ عدد با قطر 17cm)، دیس (یک ‌عدد مستطیلی با قطر 38cm)، بشقاب‌ غذاخوری (شش‌ عدد با قطر 29cm)، بشقاب‌ خورش‌خوری (شش‌ عدد با قطر 23cm)، بشقاب ‌میوه‌خوری (شش‌ عدد با قطر 21cm) نمک‌‌پاش و فلفل‌پاش (هر یک با گنجایش 15cc) با درجه کیفی عالی

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل کلودیا چینی زرین

سرویس 102 پارچه کلودیا چینی زرین مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 2570 سی سی دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی متر بشقاب غذاخوری: هجده عدد با قطر 25 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 19 سانتی متر سالادخوری بزرگ: یک عدد با قطر 25 سانتی متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 15 سانتی متر نمک پاش: شش عدد با گنجایش 39 سی سی قوری چای خوری با در: با گنجایش 846 سی سی قندان با در : یک عدد با گنجایش 252 سی سی فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی متر شکر ریز: دو عدد با گنجایش 195 سی سی

سرویس غذاخوری 28 پارچه مدل اسپاتی صورتی چینی زرین

سرویس غذاخوری 28 پارچه صورتی شامل: سالادخوری کوچک: شش عدد با قطر 14 سانتی‌متر دیس: دو عدد (با قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) بشقاب غذاخوری: شش عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 22 سانتی‌متر بشقاب میوه‌خوری: شش عدد با قطر 19 سانتی‌متر نمک‌پاش: دو عدد با گنجایش 55 سی‌سی کیفیت: درجه یک

سرویس غذاخوری مدل danita برند LAVILUX

سرویس 28 پارچه لاویلوکس شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 و ارتفاع 3.7 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به قطر 17 و ازتفاع 4.2 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به قطر 26.5 و ارتفاع 6.6 سانتی‌متر 1 عدد دیس مستطیل به طول 34 و عرض 11.5 سانتی‌متر 1 عدد نمکدان، 1 عدد فلفل‌دان

سرویس غذاخوری 44 پارچه مدل کوادرادو لومینارک

سرویس غذاخوری 44 پارچه کوادرادو مشکی شامل: 6 عدد بشقاب به طول و عرض 26.5 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به طول  و عرض 18.5 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به طول 20 و ارتفاع 4 سانتی‌متر 6 عدد پیاله کوچک به طول 14 و ارتفاع 4 سانتی‌متر 1 عدد پیاله بزرگ به طول 23.5 و ارتفاع 7 سانتی‌متر 1 عدد دیس به طول 35.3 و عرض 25.5 سانتی‌متر 6 عدد لیوان به ارتفاع 13.5 سانتی‌متر 6 عدد فنجان به ارتفاع 5.5 و قطر دهانه 7.4 سانتی‌متر 6 عدد نعلبکی به طول و عرض 12.5 سانتی‌متر

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی طوسی لومینارک

سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ طوسی روشن شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی سبز لومینارک

سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ سبز تیره شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری 18 پارچه دیوالی سرمه‌ای لومینارک

سرویس غذاخوری 18 پارچه مناسب 6 نفر به رنگ سرمه‌ای شامل 6 عدد بشقاب غذاخوری، 6 عدد خورش‌خوری و 6 عدد پیش‌دستی مقاوم در برابر خط و خش قابل استفاده در مایکروویو و قابل شست‌وشو در ظرفشویی

سرویس غذاخوری مدل Landa برند LAVILUX

سرویس 28 پارچه لاویلوکس مدل لاندا شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 و ارتفاع 3.7 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به قطر 17 و ازتفاع 4.2 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به قطر 26.5 و ارتفاع 6.6 سانتی‌متر 1 عدد دیس مستطیل به طول 34 و عرض 11.5 سانتی‌متر 1 عدد نمکدان، 1 عدد فلفل‌دان

سرویس غذاخوری مدل Marissa برند LAVILUX

سرویس غذاخوری 28 پارچه لاویلوکس مدل ماریسا شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 و ارتفاع 3.7 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به قطر 17 و ازتفاع 4.2 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به قطر 26.5 و ارتفاع 6.6 سانتی‌متر 1 عدد دیس مستطیل به طول 34 و عرض 11.5 سانتی‌متر 1 عدد نمکدان، 1 عدد فلفل‌دان

سرویس غذاخوری 100 پارچه طرح Crazy Flower لومینارک

مناسب برای 12 نفر قابل استفاده در ماشین‌ظرفشویی و مایکروویو شامل: 12 عدد پلوخوری 12 عدد خورش‌خوری 12 عدد ماست‌خوری 12 عدد پیش‌دستی 6 عدد پیاله ترشی 12 عدد فنجان 12 عدد نعلبکی 1+1 عدد پارج به همراه درب 6 عدد لیوان 1+1 عدد قندان درب‌دار شیشه‌ای 6 عدد نمکدان 4 عدد دیس برنج 2 عدد کاسه سالاد

سرویس غذاخوری 26 پارچه طرح Vacely لومینارک

مناسب برای شش نفر شامل: ظرف سالاد، دیس، بشقاب غذاخوری، بشقاب خورش‌خوری، پیش‌دستی و پیاله قابلیت استفاده در مایکروویو قابلیت شستشو در ماشین‌ظرفشویی ظرف سالاد تعداد: یک عدد ابعاد: 27 سانتی‌متر دیس تعداد: یک عدد ابعاد: 24×35 سانتی‌متر بشقاب غذاخوری تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: 21.5×21.5 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری ابعاد: 21.5×21.5 سانتی‌متر تعداد: یک دست (شش عدد) پیش‌دستی تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: 19 سانتی‌متر پیاله ابعاد: 12×12 سانتی‌متر تعداد: شش عدد

سرویس غذاخوری 26 پارچه طرح Nimalie لومینارک

مناسب برای شش نفر شامل: ظرف سالاد، دیس، بشقاب غذاخوری، بشقاب خورش‌خوری، پیش‌دستی و پیاله قابلیت استفاده در مایکروویو قابلیت شستشو در ماشین‌ظرفشویی ظرف سالاد تعداد: یک عدد ابعاد: 27 سانتی‌متر دیس تعداد: یک عدد ابعاد: 24×35 سانتی‌متر بشقاب غذاخوری تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: 21.5×21.5 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری ابعاد: 21.5×21.5 سانتی‌متر تعداد: یک دست (شش عدد) پیش‌دستی تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: 19 سانتی‌متر پیاله ابعاد: 12×12 سانتی‌متر تعداد: شش عدد

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل کردوبا چینی زرین

سرویس غذاخوری شامل: سوپ‌خوری بادر:یک عدد با گنجایش 3000 سی‌سی سالادخوری بزرگ:یک عدد با قطر 25سانتی‌متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 14سانتی‌متر دیس:سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی‌متر بشقاب‌ غذاخوری: هجده عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب‌ خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 22سانتی‌متر بشقاب‌ میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 19سانتی‌متر قوری چای‌خوری بادر: یک عدد با گنجایش 1100 سی‌سی فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی‌متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی‌متر قندان بادر :یک عدد با گنجایش 330 سی‌سی شکرریز:دو عدد با گنجایش 300 سی‌سی نمک‌پاش: شش عدد با گنجایش 55 سی‌سی

سرویس غذاخوری 98 پارچه مدل رزفلاور چینی زرین

سرویس غذاخوری 98 پارچه از سری کواترو (چهارگوش) شامل: سوپ‌خوری دردار (به گنجایش 2150cc)، دیس (یک عدد مربع 36cm و دو عدد مستطیل 38cm)، بشقاب‌ غذاخوری (دوازده عدد با قطر 29cm)، بشقاب‌ خورش‌خوری (دوازده عدد با قطر 23cm)، بشقاب ‌میوه‌خوری (هجده عدد با قطر 21cm)، سالادخوری بزرگ (دو عدد با قطر 28cm)، سالادخوری‌ کوچک (دوازده عدد با قطر 17cm)، لیوان (یک عدد به گنجایش 280cc)، نمک‌‌پاش (شش عدد به گنجایش 17cc)، قوری دردار (یک عدد به گنجایش 141cc)، قندان دردار (یک عدد به گنجایش 141cc)، فنجان (دوازده عدد با قطر 8cm)، نعلبکی (دوازده عدد به قطر 15cm) و شکرریز (دو عدد به گنجایش 178cc) با کیفیت ساخت درجه یک

سرویس غذاخوری 26 پارچه لومینارک طرح melodine

مناسب برای شش نفر شامل: ظرف سالاد، دیس، بشقاب غذاخوری، بشقاب خورش‌خوری، پیش‌دستی و پیاله قابلیت استفاده در مایکروویو قابلیت شستشو در ماشین‌ظرفشویی ظرف سالاد تعداد: یک عدد ابعاد: 27 سانتی‌متر دیس تعداد: یک عدد ابعاد: 24×35 سانتی‌متر بشقاب غذاخوری تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: 21.5×21.5 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری ابعاد: 21.5×21.5 سانتی‌متر تعداد: یک دست (شش عدد) پیش‌دستی تعداد: یک دست (شش عدد) ابعاد: 19 سانتی‌متر پیاله ابعاد: 12×12 سانتی‌متر تعداد: شش عدد

سرویس غذاخوری مدل blanco برند LAVILUX

سرویس 28 پارچه لاویلوکس شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 و ارتفاع 3.7 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به قطر 17 و ازتفاع 4.2 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به قطر 26.5 و ارتفاع 6.6 سانتی‌متر 1 عدد دیس مستطیل به طول 34 و عرض 11.5 سانتی‌متر 1 عدد نمکدان، 1 عدد فلفل‌دان

سرویس غذاخوری مدل amata برند LAVILUX

سرویس 28 پارچه لاویلوکس شامل: 6 عدد بشقاب غذاخوری به قطر 26 سانتی‌متر 6 عدد پیش‌دستی به قطر 20 سانتی‌متر 6 عدد خورش‌خوری به قطر 22 و ارتفاع 3.7 سانتی‌متر 6 عدد کاسه به قطر 17 و ازتفاع 4.2 سانتی‌متر 1 عدد کاسه بزرگ به قطر 26.5 و ارتفاع 6.6 سانتی‌متر 1 عدد دیس مستطیل به طول 34 و عرض 11.5 سانتی‌متر 1 عدد نمکدان، 1 عدد فلفل‌دان

سرویس غذاخوری ۳۰ پارچه زرد کلارا

شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۱۹ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک ظرف سالادخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر یک دیس بزرگ ۳ عدد نمکدان و فلفل‌دان یک عدد ظرف سس

سرویس غذاخوری 28 پارچه ریوا طلایی چینی زرین

شامل: 6 عدد سالادخوری با قطر 14 سانتی‌متر 2 عدد دیس (قطر 38 سانتی‌متر و 42 سانتی‌متر) 6 عدد بشقاب غذاخوری با قطر 25 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب خورشت‌خوری با قطر 22 سانتی‌متر 6 عدد بشقاب میوه‌خوری با قطر 19 سانتی‌متر 2 عدد نمک‌پاش با گنجایش 55 سی‌سی

سرویس غذاخوری 44 پارچه طرح Kyoko لومینارک

شامل یک ظرف سالاد، یک دیس، ۶ عدد بشقاب غذاخوری، ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری، ۶ عدد پیش‌دستی، ۶ عدد فنجان و نعلبکی، ۶ عدد پیاله و ۶ عدد لیوان در دو رنگ سفید و مشکی

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل بیدگل چینی زرین

سرویس غذاخوری 102 پارچه بیدگل چینی زرین مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 3256 سی‌سی دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی‌متر بشقاب غذاخوری: هجده عدد با قطر 25 سانتی‌متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی‌متر بشقاب میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 19 سانتی‌متر سالادخوری بزرگ: یک عدد با قطر 25 سانتی‌متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 15 سانتی‌متر نمک‌پاش: سه عدد با گنجایش 58 سی‌سی فلفل‌پاش: دو عدد با گنجایش 58 سی‌سی سماق‌پاش: یک عدد با گنجایش 106 سی‌سی قوری چای‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 900 سی‌سی قندان با در: یک عدد با گنجایش 355 سی‌سی فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی‌متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی‌متر شکر‌ریز: دو عدد با گنجایش 290 سی‌سی

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل میبد سرمه‌ای چینی زرین

سرویس 102 پارچه غذاخوری مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 3256 سی سی (2 پارچه) دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی متر بشقاب غذاخوری: هجده عدد با قطر 25 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 19 سانتی متر سالادخوری بزرگ: یک عدد با قطر 25 سانتی متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 15 سانتی متر نمک پاش: سه عدد با گنجایش 58 سی سی فلفل پاش: دو عدد با گنجایش 58 سی سی سماق پاش: یک عدد با گنجایش 106 سی سی قوری چایخوری با در: یک عدد با گنجایش 900 سی سی (2 پارچه) قندان با در: یک عدد با گنجایش 355 سی سی (2 پارچه) فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی متر شکر ریز: دو عدد با گنجایش 290 سی سی

سرویس غذاخوری 35 پارچه مدل لومیو چینی زرین

سرویس 35 پارچه شهرزاد مدل لومیو مناسب برای 6 نفر شامل: دیس: دو عدد با قطر 42 و 38 سانتی‌متر بشقاب غذاخوری: شش عدد با قطر 27 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: شش عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: شش عدد با قطر 20 سانتی متر سالادخوری بزرگ: یک عدد با قطر 26 سانتی متر پیاله: شش عدد با قطر 18 سانتی متر سالادخوری کوچک: شش عدد با قطر 14 سانتی متر نمک پاش: یک عدد با گنجایش 40 سی سی فلفل پاش: یک عدد با گنجایش 40 سی سی

سرویس غذاخوری 102 پارچه مدل ساکورا آبی چینی زرین

سرویس 102 پارچه ایتالیا مدل ساکورا آبی مناسب برای 12 نفر شامل: سوپ‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 3256 سی سی دیس: سه عدد با قطر (42 × 1) + (38 × 2) سانتی متر بشقاب غذاخوری: هجده عدد با قطر 25 سانتی متر بشقاب خورش‌خوری: دوازده عدد با قطر 23 سانتی متر بشقاب میوه‌خوری: هجده عدد با قطر 19 سانتی متر سالادخوری بزرگ: یک عدد با قطر 25 سانتی متر سالادخوری کوچک: دوازده عدد با قطر 15 سانتی متر نمک پاش: سه عدد با گنجایش 58 سی سی فلفل پاش: دو عدد با گنجایش 58 سی سی سماق پاش: یک عدد با گنجایش 106 سی سی قوری چای‌خوری با در: یک عدد با گنجایش 900 سی سی قندان با در: یک عدد با گنجایش 355 سی سی فنجان: دوازده عدد با قطر 8 سانتی متر نعلبکی: دوازده عدد با قطر 14 سانتی متر شکر ریز: دو عدد با گنجایش 290 سی سی