سفارشات اینترنتی از روز شنبه تا چهارشنبه در بازه زمانی 11:00 الی 17:00 ارسال میگردد.

بازه زمانی ارسال 72 ساعت الی یک هفته کاری میباشد.

هزینه ارسال سفارشات اینترنتی از مبلغ دو میلیون تومان  ( شهرستان – تهران) به جز وسایل بزرگ ( یخچال، مبل و….) رایگان میباشد.