خانه سام شعبه‌ی پاسداران

آدرس:

تهران- پاسداران- نبش بوستان پنج

تلفن:

021-26702870

ساعت کاری:

10-21

خانه سام شعبه‌ی تهرانپارس

آدرس:

تهران- فلکه اول تهرانپارس- نبش رمضانی-150 غربی

تلفن:

021-76700921

ساعت کاری:

10-21

خانه سام شعبه‌ی ستارخان

آدرس:

شیراز- بلوار ستارخان- نبش هشتم

تلفن:

021-36285782

ساعت کاری:

10-21

خانه سام شعبه‌ی صادقیه

آدرس:

تهران- فلکه دوم صادقیه- ابتدای ستارخان

تلفن:

021-44276704

ساعت کاری:

10-21