نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

سرویس غذاخوری ۳۰ پارچه زرد کلارا

شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۱۹ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک ظرف سالادخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر یک دیس بزرگ ۳ عدد نمکدان و فلفل‌دان یک عدد ظرف سس

سرویس غذاخوری ۳۰ پارچه کرم کلارا

شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۱۹ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک ظرف سالادخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر یک دیس بزرگ ۳ عدد نمکدان و فلفل‌دان یک عدد ظرف سس

سرویس غذاخوری ۳۰ پارچه صورتی کلارا

شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۱۹ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک ظرف سالادخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر یک دیس بزرگ ۳ عدد نمکدان و فلفل‌دان یک عدد ظرف سس

سرویس غذاخوری ۳۰ پارچه آبی کلارا

شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۱۹ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک ظرف سالادخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر یک دیس بزرگ ۳ عدد نمکدان و فلفل‌دان یک عدد ظرف سس

سرویس غذاخوری ۳۰ پارچه گلبهی کلارا

شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۱۹ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۰ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک ظرف سالادخوری به قطر ۲۴ سانتی‌متر یک دیس بزرگ ۳ عدد نمکدان و فلفل‌دان یک عدد ظرف سس