نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

سرویس غذاخوری ۲۵ پارچه مدل Rashel Rose 18019 سسوری

سرویس غذاخوری ۶ نفره شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۸ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۲۱ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۲ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک عدد دیس به ابعاد ۲۴×۴۰ سانتی‌متر

سرویس غذاخوری ۲۵ پارچه مدل Rashel Rose 18016 سسوری

سرویس غذاخوری ۶ نفره شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۸ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۲۱ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۲ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک عدد دیس به ابعاد ۲۴×۴۰ سانتی‌متر

سرویس غذاخوری ۲۵ پارچه مدل Rashel Rose 18002 سسوری

سرویس غذاخوری ۶ نفره شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۸ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۲۱ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۲ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک عدد دیس به ابعاد ۲۴×۴۰ سانتی‌متر

سرویس غذاخوری ۲۵ پارچه مدل Rashel Rose 18008 سسوری

سرویس غذاخوری ۶ نفره شامل: ۶ عدد بشقاب غذاخوری به قطر ۲۸ سانتی‌متر ۶ عدد پیش‌دستی به قطر ۲۱ سانتی‌متر ۶ عدد بشقاب خورش‌خوری به قطر ۲۲ سانتی‌متر ۶ عدد پیاله به قطر ۱۴ سانتی‌متر یک عدد دیس به ابعاد ۲۴×۴۰ سانتی‌متر