نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

گلدان شیشه‌ای طرح سیب برسام

۱۹۰.۰۰۰ تومان
گلدان شیشه‌ای کوچک برسام طرح سیب در پنج رنگ قطر دهانه گلدان: 9 سانتی‌متر باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان استوانه برسام

۲۰۳.۰۰۰ تومان
باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ و جزییات با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان طوقدار متوسط برسام

دارای طوق طلایی باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ و جزییات با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان کپسولی طوقدار برسام

گلدان کپسولی با طوق طلایی قطر دهانه گلدان: 12 سانتی‌متر باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان برگ برشی برسام

گلدان شیشه‌ای رنگ با طرح برجسته برگ دارای طوق طلایی باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ و جزییات با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان V16 برسام

باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان چهارگوش برسام

باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان برگ برشی برسام

باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان هرمی طوقدار برسام

گلدان شیشه‌ای هرمی در رنگ‌های متنوع دارای طوق به رنگ طلایی باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان تلفیقی طوق‌دار برسام

گلدان شیشه‌ای رنگی دارای طوق به رنگ طلایی باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان شیشه‌ای بلند طوقدار برسام

گلدان طوقدار بلند برسام در پنج رنگ مختلف قطر دهانه گلدان: 12 سانتی‌متر باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان شیشه‌ای طوقدار متوسط برسام

گلدان شیشه‌ای دکوراتیو طوقدار در پنج رنگ قطر کف گلدان: 15 سانتی‌متر باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان شیشه‌ای سروی برسام

گلدان شیشه‌ای به شکل سرو در پنج رنگ قطر کف گلدان: 7 سانتی‌متر باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.

گلدان شیشه‌ای برسام

قطر کف گلدان: 15 سانتی‌متر باتوجه به دست‌ساز بودن کالا، امکان تفاوت رنگ با تصویر وجود دارد. رنگ کالای مورد نظر خود را، در قسمت یادداشت مطرح کنید.